Перелік основних нормативних актів щодо діяльності психологічної служби системи освіти України

• Конституція України;

• Закон України "Про освіту";

• Декларація прав людини;

• Конвенція про права дитини;

• Етичний кодекс психолога;

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»;

• Наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Держдепартаменту з питань виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/ 596/106 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах».

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 555 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»;

• Наказ МОН «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами і службами» від 02.10.2018 № 1047.

• Наказ МОН «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектне управління особистісним розвитком учнів в освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад на 2018-2023 роки» від 21.03.2019 № 387.

• Наказ МОН «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти» від 01.04.2019 No 423.

• Наказ МОНУ від 20.04.2001 № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію»;

• Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 24.07.2019 No 1/9-477.

• Лист МОН «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р.» від 26.06.2019 No 1/9-409

Лист МОН України від 02.08.2022 № 1/8794-22 "Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навачальному році" wym-1665050853708

• Лист ІМЗО «Про внесення змін до програм курсів (спецкурсів) підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо запобігання та протидії домашньому насильству від 12.09.2018 № 22.1/10-3224.

• Лист МОН «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей» від 30.10.2018 № 1/9-656.

• Лист МОН «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерства освіти і науки України для використання у закладах освіти» від 12.11.2018 № 1/9- 690.

• Лист МОН «Про методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми проблемами на 2019-2020» від 05.08.2019 № 1/9-498.

• Лист ІМЗО щодо практичного використання навчально-методичного посібника, онлайн-курсу «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах» від 28.12.2018 № 22.1/10-6804.

• Лист ІМЗО щодо курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів у 2020 році від 27.05.2019 № 22.1/10-2045.

• Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 20.07.2017 № 211/10-1510 «Щодо використання навчально-методичних посібників з розвитку стресостійкості у дітей»;

• Лист МОНУ від 27.11.2000 № 109 «Про тривалість робочого тижня практичного психолога (СП)»;

• Лист МОНУ від 09.09.2009 №1/9-616 «Про розрахунок кількості ставок практичних психологів та соціальних педагогів»;

• Лист МОНУ від 13.01.2011 №1/9-19 «Про збереження посад працівників психологічної служби»;

• Лист МОНУ від 26.09.2012 № 1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу практичних .психологів та соціальних педагогів»;

• Лист МОНУ від 22.04.2014 № 1/9-222 «Щодо здійснення обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту»;

• Лист МОНУ від 24.09.2014 № 1/9-488 «Щодо сприяння психологічній реабілітації постраждалих під час антитерористичної операції»;

• Лист МОНУ від 24.09.2014 № 1/12-6710 «Інформаційні матеріали щодо надання психологічної допомоги в закладах системи освіти України»;

• Лист МОНУ від 29.09.2014 № 1/9-498 «Щодо впровадження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення»;

• Лист МОНУ від 28.10.2014 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»;

• Лист МОНУ від 05.02.2015 № 1/9-54 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»;

• Лист УНМЦ ППіСР від 24.02.2014 № 26 «Про посилення психологічної допомоги населенню»;

• Лист УНМЦ ППіСРвід 19.01.2015 № 6 «Про недопущення скорочення працівників психологічної служби»;

• Лист УНМЦ ППіСРвід 02.04.2015 № 47 «Про вимоги до змісту методичних розробок практичних психологів і соціальних педагогів»;

• Методичні рекомендації «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та пост-конфліктний період» (УНМПЦ ПП НАПН України, протокол від 29.04.2014 №3);

• Освітній проект «Модернізація освітнього простору Харківської області в умовах децентралізації», схвалений рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 20.06.2017;

• Рішення Колегії МОНУ від 26.03.2015 № 3/3-3 «Про стан та проблеми надання психологічної допомоги суб'єктами освіти в умовах антитерористичної операції на Cході країни»;

• Комплексної програми щодо протидії розповсюдження наркоманії та зниження шкоди від вживання психоактивних речовин «Чисте місто»: нові підходи та можливості національної поліції від 21.08.2019;

• Концепції національно-патріотичного виховання (наказ МОНУ від 16.06.2015 № 641).

Кiлькiсть переглядiв: 247