КІЛЬКІСНО - ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

Відповідно до штатного розкладу в закладі дошкільної освіти працюють 28 співробітників, з них 12 педагогічний склад і 16 обслуговуючтй персонал.

Педагогічний склад – 12 осіб:
- завідувач - 1;
- вихователь – методист – 1;
- музичний керівник - 1;
- практичний психолог - 1;
- вихователі – 8.

Освітній рівень педагогів

№ з/п Категорія педпрацівників Всього Освіта Пед. працівники (стаж роботи до 3-х років)
Неповна вища (молодший спеціаліст) Базова вища (бакалавр) Повна вища (спеціаліст) Магістр
Не за фахом Фахова
1 Завідувач 1 - - - 1- -
2 Вихователь-методист 1 - - - 1 - -
3 Вихователі 8 1 2-5 - 1
4 Музичний керівник 1 - - - 1 - -
5 Практичний психолог 1 - - - 1 - -


Кваліфікаційний рівень педагогів

Кваліфікаційний рівень педагогів щороку покращується завдяки тому, що за результатами атестації вихователь Мартіян Т.А. присвоєно вищу кваліфікаційну категорію. Музичному керівнику Кабачок С.І. встановлено кваоліфікаційну категорію "Спеціаліст І категорії". Адмініістрація закладу і надалі планує удосконалювати кваліфікаційний рівень педпрацівників протягом наступних років за рахунок проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації.
Кіль кість Управ лінська освіта Тарифний розряд Спеціаліст Категорія Педагогічне звання
9 10 11 12 16 Вища Перша Друга Стар ший вихова тель Вихова тель - методи ст
12-- 2 4514 1 34 - 3
Кiлькiсть переглядiв: 262