/Files/images/Черникина.jpg

ЧЕРНІКІНА Олена Павліна

Закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди у 2009 році за спеціальністю “Психологія”, має кваліфікаційну категорію “Спеціаліст І категорії"
Педагогічний стаж: 24 років.

Графік роботи:
Понеділок, вівторок, четрер - з 09.00 до 13.00
Середа - з 14.00 до 18.00
П'ятниця - з 14.00 до 18.00
Прийом батьків - середа з 16.00 до 18.00
(онлайн консультування тощо)

Основними напрямами діяльності практичного психолога дошкільного навчального закладу, які забезпечують вирішення завдань психологічного супроводу розвитку дитини є:
- діагностична;
- просвітницька;
- консультативна;
- корекційно - ​розвивальна;
- профілактична.

Першим кроком у реалізації поставлених перед психологічною службою дошкільного навчального закладу завдань є психологічна діагностика, яка має на меті зібрати необхідні дані про розвиток дитини для того, щоб спланувати подальшу роботу з дитиною, педагогами, батьками.

Індивідуальна психологічна діагностика дитини здійснюється за згодою батьків чи осіб, що їх замінюють. За результатами психодіагностичних досліджень практичний психолог зобов'язаний вести відповідну документацію і статистичну звітність: протоколи діагностичних досліджень, аналітичні довідки, індивідуальні картки психологічного супроводу дитини.

Корекційно-​розвивальна робота психолога дошкільного навчального закладу здійснюється з метою відновлення цілісності особистості, балансу психодинамічних сил, гармонізації внутрішнього світу та модифікацію поведінки дитини засобами збагачення і зміни соціального середовища або навчання нових форм поведінки. Розвивальна і корекційна робота мають розгортатися як процес впливу на особистість дитини в цілому.

Просвітницька робота. Важливим напрямом роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу є психологічна просвіта педагогів, батьків. Зміст просвітницької роботи практичного психолога у дошкільному закладі освіти великою мірою визначається віком дітей. Адже для кожного віку мають місце свої характерні особливості та проблеми психічного розвитку, які вимагають уваги з метою попередження їх загострення.

Профілактична робота спрямована на запобігання негативних проявів (булінгу, насильство в сім'ї, торгівля людьми) та особистісних проблем.

Консультування (індивідуальне, групове), здійснюється, як правило, за заявленими проблемами як з педагогами, так і з батьками. Під психологічним консультуванням зазвичай розуміється сукупність процедур, направлених на допомогу людині у вирішенні проблем і ухваленні рішень щодо професійної кар'єри, браку, сім'ї, вдосконалення особистості і міжособистісних відносин..

Кiлькiсть переглядiв: 382