Організація та результативність освітнього процесу

У 2021/2022 навчальному році зміст освітнього процесу визначається такими нормативними документами:

Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затвердженого наказом Міністертсва освіти і науки України від 12.01.2021 № 33;
Освітня програма "Дитина" для дітей від 2 до 7 років. Науковий керівник Огнев`юк В.О.. Університет ім. Бориса Грінченка (Лист ІМЗО від 14.07.2020 № 22.1/12-Г-572, лист МОН від 23.07.2020 № 1/11-4960)
Освітні програми відображають запити практиків, складена з урахуванням кращих, на сьогодні, теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними лініями розвитку та ставить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей.

На виконання наказу КЗ «ДНЗ № 275» від 12.10.2021 № 45 «Про проведення моніторингових досліджень якості дошкільної освіти в закладі» з метою створення ефективної системи управління якістю освіти в закладі дошкільної освіти, комплексної оцінки якості освіти в 2021/2022 навчальному році, в закладі дошкільної освіти протягом року проводиться освітній моніторинг рівня знань та досягнень дітей.

ПОКАЗНИКИ
виконання дітьми основних рухів
вересень 2021 – 2022н.р.
Вхідне тестування
Біг 10м Стрибки у довжину (см) Кидання торбинки (см)
в с н в с н в с н
1. Група № 1 старший вік 23 0 0 18 3 2 3 12 8
2. Група № 2 середній вік 2 14 9 1 12 12 0 15 10
3. Група № 4 молодший вік 6 13 8 2 18 7 1 19 7
4. Група № 5 середній вік 7 9 4 14 6 0 4 8 8
5. Група № 6 старший вік 12 12 3 8 16 3 2 12 13
Всього дітей 50 48 24 43 55 24 10 66 46

Біг: Високий рівень - 41%, середній - 39%, низький - 20%

Стрибки: Високий рівень - 35%, середній - 45%, низький - 20%

Кидання: Високий рівень - 8%, середній - 54%, низький - 38%

Зведена таблиця
рівня розвитку дітей дошкільного віку ЗДО № 275 відповідно до змісту освітніх ліній БКДО

I півріччя 2021/2022 навчальний рік
Рівні розвитку дітей Освітні лінії БКДО
«Особистість дитини» «Дитина у соціумі» «Дитина у природному довкіллі» «Дитина у світі культури» «Гра дитини» «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» «Мовлення дитини»
В Д С Н В Д С Н В Д С Н В Д С Н В Д С Н В Д С Н В Д С Н
Високий (кількість дітей) 15 24 20 17 27 23 10
Достатній (кількість дітей) 81 85 98 91 89 78 79
Середній (кількість дітей) 49 37 28 38 30 45 55
Низький (кількість дітей) 1 - - - - - 2
Коефіцієнт: 0,88 0,91 0,93 0,91 0,93 0,89 0,86
Загальний коефіцієнт: 0,9

Кiлькiсть переглядiв: 652