Аналіз роботи ЗДО за 2021/2022 н.р

1.1. Інформаційна картка

Відомості Показники
1. Повна назва закладу Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №275 Харківської міської ради»
2. Адреса, телефон, e-mail 61098, Харківська область, Холодногірський район, м. Харків, вул. Волонтерська, 74-Б., тел. 372-39-12, dnz275ivaschenko@gmail.com
3. ПІБ директора Іващенко Наталя Сергіївна
4. ПІБ вихователя-методиста Владимирова Тетяна Євгеніївна
5. Державна атестація (дата, результат) 04.05.2016 наказ № 122, підтверджено право на надання дошкільної освіти.
6. Кількість вихованців 156
7. Кількість груп всього 6
раннього віку 1
дошкільного віку 5
8. Режим роботи груп:
9 год 4
10,5 годин 1
12 годин 1
9. Мова навчання Українська
10. Кількість працівників усього 31
педагогічний персонал 13
обслуговуючий персонал 18

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ:

Освітній рівень педагогів

№ з/п Категорія педагогів Всього педагогів Освіта Друга освіта
базова вища Вища не за фахом
1. Директор 1 1
2. Вихователь-методист 1 1 1
3. Вихователь 8 3 6 1
4. Музичний керівник 1 1
5. Практичний психолог 1 1
13 3 10 2

Аналіз освітнього рівня педагогів:

з повною вищою – 10 педагогів;

з базовою – 3 педагога

з повною вищою не за факом - 0

Кваліфікаційний рівень педагогів

Всього педагогів Звання «Вихователь -методист» Звання «Старший вихователь» Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст І категорії Спеціаліст ІІ категорії Спеціаліст
13 3 - 2 4 1 3

Аналіз професійного рівня:

- звання «вихователь-методист» - 3 педагога;

- з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» -2;

- з кваліфікаційною категорією «спеціаліст І категорії» - 4 педагога;

- з кваліфікаційною категорією «спеціаліст ІІ категорії» - 2 педагога;

- з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» - 2 педагога;

- з 11 тарифікаційним розрядом - 3 педагога;

Відповідно до ст. 23Закону України «Про освіту», розділу V Закону України «Про дошкільну освіту», з метою реалізації державної політики в системі освіти, Положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти, з метою сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у ЗДО, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності була організована методична робота у 2021/2022 н.р.

Методична робота у ЗДО передбачає таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, яка б сприяла зростанню професійної майстерності педагогічного працівника для підвищення ефективності виховного процесу в дошкільному закладі.

Курси педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення їх педагогічної майстерності і фахової кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь. Завдання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій. Проходження курсової підготовки музичного керівника Кабачок С.І., було заплановано на червень 2022 року, але через воєнний стан вона їх не пройшла.

Атестація педагогічних працівників закладу була запланована відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за N 1417/23949, наказу Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від 15.09.2021 № 176-к «Про створення атестаційної комісії ІІ рівня Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради та організацію проведення атестації педагогічних працівників та керівних кадрів навчальних закладів та установ освіти у 2021/2022 навчальному році», наказу ЗДО № 275 від 30.09.2021 № 42-од «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році» з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання й виховання дітей, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці. За графіком засідання атестаційної комісії мало відбутися у березені 2022 року, але через початок воєнного стану атестація педагогів Рожкової Г.А. та Батюк С.А. також була відкладена на невизначений термін.

Вид діяльності Планова кількість педагогів Фактична кількість педагогів %
1. Курси підвищення кваліфікації 2 1 50
2. Атестація 2 0 0
3. Самоосвіта 12 12 100
4. Участь у роботі творчої групи 6 6 100
5. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 12 11 92

1.2. Аналіз освітнього процесу

Продовжуючи роботу щодо реалізації районної програми у дошкільному вихованні та роботу щодо підвищення результативності освітнього процесу у закладі з метою ефективності на розвиток особистості дитини колектив ЗДО працював над таку методичною темою: «Підвищення якості освітнього процесу шляхом формування системи компетентностей дошкільників для формування різнобічно розвиненої, духовно багатої особистості».

Впродовж 2021/2022 н.р. методична робота була зосереджена над вирішенням наступних актуальних питань:

1. Активізація використання таких форм організації життєдіяльності дітей, як гра, спілкування, предметно-практична та художньо-естетична діяльність.

2. Вдосконалення роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дітей:

- активізація роботи з дітьми всіх вікових груп щодо збагачення їх активного словника, формуванню художньої виразності мовлення через використання в повсякденному житті різноманітних мовленнєвих ігор та вправ.

3. Активізація використання в освітньому процесі засобів інформаційно–комунікаційних технологій (мультимедійного проектору, DVD-плейєра, Інтернету) з метою підвищення якості дошкільної освіти.

4. Подальше зниження показників захворюваності в ЗДО, зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій та форм роботи

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021/2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Методична робота в ЗДО ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань. «Творча дитина – щаслива дитина» – листопад 2021р., «Від чомусиків до винахідників» - лютий 2022р., яка допомогла педагогам звернути особливу увагу на створення всебічних умов для формування творчої особистості: на заняттях, під час ігрової діяльності та різних режимних моментів Під час проведення педрад були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в мікрогрупах, електронні презентації, моделювання, психолого-педагогічне проектування, анкетування тощо), що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога.

Протягом навчального року методичною службою ЗДО систематично проводились різноманітні форми інформаційно-консультаційної роботи з педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного плану. Особливо ефективними та змістовними були: семінар «Досліджуємо та пізнаємо», семінар-практикум «Збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят»

Упродовж року педагоги впроваджували ефективний педагогічний досвід:

Впровадження в практику елементів методики М. Монтесорі Хірна Н.І., вихователь
Впровадження у практику програми з фізичного виховання М.М. Єфименка «Казкова фізкультура» Батюк С.А., Галченко Т.В. вихователь
Впровадження в практику програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» Ятченко О.К., вихователь
Впроваджувати програму національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» Казанська С.О. вихователь
Впроваджувати програму з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик» Єлєтіна А.Б., Мартіян Т.А., вихователі
Впроваджувати програму «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (авт. Лохвицька Л.В.) Рожкова Г.А., вихователь
Впроваджувати програму оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» Кабачок С.І., муз.керівник

З метою підвищення ефективності самоосвіти продовжено роботу педагогів в зошитах з самоосвіти. Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів. Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів.

Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

Вся ділова документація вихователя-методиста та педагогічних працівників в ЗДО велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог.

Була результативною діяльність творчої групи. Проводилася робота щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців закладу освіти шляхом оптимізації планування і проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, систематизувати роботу з планування та реалізації завдань здоров’язберігаючої компетентності за Освітньою програмою від 2 до 7 років «Дитина».

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль». Була здійснена підписка на онлайн-видання «Управління дошкільним закладом».

У зв’язку із продовженням карантину на COVID 19, педагоги закладу продовж 2021-2022 навчального року з батьками працювали дистанційноа саме: надсилали до вайбер групи консультації: «5 речей про коронавірус, які потрібно знати батькам, – МОН та МОЗ дають роз’яснення», « Як говорити з дітьми про епідемію», « Як розважити дитину під час карантину»; розвиваючі відео « Уроки тітоньки Сови. Уроки обережності», « Як говорять тварини», челлендж «День дитячої книги» тощо.

Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники:

- підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

- використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу;

- удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;

- високий рівень вихованості та розвитку дітей;

- сприятливий психологічний клімат у колективі;

- проводилась певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу ЗДО, постійно оновлюється офіційний сайт ЗДО та сорінка закладу у Фейсбук.

Однак, є і недолікив роботі методичної служби:

1. Недостатньо здійснювався контроль за самоосвітою педагогів (за поглибленою роботою педагогів над індивідуальною науково-методичною темою).

2. Не всі педагоги приймають участі в районних і обласних конкурсах професійної майстерності.

Виходячи з викладеного вище, пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на 2022/2023 навчальний рік є:

1. Забезпечити подальші умови по залученню педагогів до участі в районних і обласних конкурсах професійної майстерності.

2. Організувати методичний супровід роботи для батьків щодо різних форм роботи ЗДО.

Використання інформаційних та комунікаційних технологій

Протягом року в ЗДО проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти, направлена на подальший розвиток закладу дошкільної освіти.

На сьогодні в закладі наявні 3 персональних комп’ютери, 3 ноутбука, 1 лазерний принтер, 1 багатофункціональних пристрій, мультимедійне обладнання. В ЗДО також наявна та успішно функціонує локальна мережа 3-х служб: управлінської, методичної та діловодства. Протягом року постійно залучалися позабюджетні кошти на підтримку роботи наявної техніки (заправку картриджів, заміну кабелів тощо).

Протягом року успішно функціонував офіційний сайт закладу, що розкривав усі сфери життєдіяльності (відповідальний вихователь-методист Владимирова Т.Є.). Також успішно функціонує сторінка закладу на Фейсбук яка налічує 355 підписників.

Впровадження ІКТ в освітній простір ЗДО впродовж року здійснювалось комплексно через різні сфери його життєдіяльності. Протягом навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ЗДО:

- використання ПК «МОМ»;

- ведення ділової документації;

- використання електронної пошти, програми Skype тощо;

- проведення батьківських зборів, нарад;

- використання Інтернет;

- функціонування сайту закладу.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

- комп’ютерний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, семінарів, консультацій, засідань творчої групи);

- проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;

- робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

Упродовж року активно використовувались ІКТ в освітньому процесі. Використання ІКТ в системі освіти ЗДО дало змогу:

- підвищити ефективність виховного процесу (заощадився час на розробку дидактичних матеріалів, стало презентабельнішим їх оформлення);

- підвищити якість дошкільної освіти в групах (підвищилась динаміка занять, їх ефективність, а також мотивація дітей до їх проведення, активізувалась пізнавальна діяльність дітей);

- удосконалити систему управлінської діяльності в ЗДО. Завдяки повному використанню ІКТ стало можливим проведення моніторингових процедур з різних аспектів управлінської діяльності: адміністративно-господарської роботи, адміністративно-педагогічної та контрольно-аналітичної діяльності;

- підвищити рівень методичної роботи завдяки активному використанню мультимедійного супроводу під час проведення різних форм методичної роботи;

- удосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на сайті ЗДО інформаційно-практичних матеріалів з різних питань життєдіяльності дітей, проведення Інтернет-консультацій тощо.

Однак, недоліками в роботі ЗДО з питань інформатизації є:

· низька ІКТ-компетентність деяких педагогів.

Робота в умовах воєнного стану в країні зазначила необхідність впроваджувати в практику роботи закладу систему роботи в онлайн режимі як з працівниками так і з батьками вихованців. Так педагогічні працівники закладу Кабачок С.І., Чернікіна О.П., Казанська С.О., Хірна Н.І., Ятченко О.К. є активними дописувачами сторінки на Фейсбуці «Дошкільна освіта Холодногірського району».

Виходячи з вищеназваних недоліків, визначені такі завдання ЗДО щодо удосконалення роботи з питань інформатизації:

· подальше розроблення системи організації консультативної методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів;

· організація проведення майстер-класів для педагогів ЗДО з метою пропаганди успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес;

· розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх викових груп;

· подальше розроблення і апробація технологій мультимедійного супроводу освітнього процесу;

· оновлення і поповнення банку комп’ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів з використанням ІКТ-технологій у роботі ЗДО;

· активізація батьків, педагогів та інших фахівців ЗДО для створення онлайн – платформи для єдиного інформаційного середовища.

Стан роботи з організації життєдіяльності дітей

Освітній процес в закладі протягом року визначався Базовим компонентом дошкільної освіти і здійснювався відповідно до вимог програми виховання та навчання дітей від двох до семи «Дитина».

Освітній процес в ЗДО проводився українською мовою в усіх групах.

Освітній процес організовувався за наступними пріоритетними напрямками: розвивально-пізнавальним (розвиваюче навчання дітей з використанням прогресивного педагогічного досвіду: методики Т.Піроженко, М.Мантесорі, ТРВЗ), фізкультурно-оздоровчим (проведення різноманітних форм фізкультурно-оздоровчої роботи).

Для ефективної роботи та здійснення освітнього процесу ЗДО було розроблено:

1.Орієнтовний розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (режиму дня);

2.Орієнтовний розпорядок організації розвивально-виховної зайнятості дітей на тиждень за лініями розвитку (навчальний план);

3.Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (розкладу занять);

Розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (режим дня) є орієнтовним і складеним з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, сучасних тенденцій щодо оновлення змісту дошкільної освіти, побажань батьків. Він включає в себе всі необхідні організаційні моменти, що передбачають чергування активної діяльності дітей та їх відпочинку.

Розпорядок дня передбачає різноманітні види дитячої діяльності, як організованої педагогом (групові, під групові, міні-заняттята, гурткові заняття, ігри, експериментально-пошукову діяльність, індивідуальну роботу), так і самостійної (художньої, ігрової, трудової, спілкування).

Розподіл організованих форм активності дітей на тиждень (навчальний план) складено за освітніми лініямиБазового компоненту.

Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (розклад занять)складений на основі навчального плану з урахуванням вікових особливостей дітей та пріоритетних напрямків роботи ЗДО.

Розклад занять базується на інтегрованому підході до їх організації з пріоритетом освітніх ліній: пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, фізичної. Завдання емоційно-ціннісної, соціально-моральної та креативної ліній розвитку інтегруються в усі види організованої освітньої діяльності протягом дня: спілкування, ігрову, трудову, навчальну, оскільки ці лінії розвитку не включені в спеціальні заняття.

Окремо в розкладі винесені заняття з фізичної культури та музичної діяльності.

Планування освітнього процесу здійснюється за блочно-тематичним принципом, шляхом добору ряду матеріалів з перспективою роботи на певний місяць навчального року та складання календарного плану щоденної освітньої роботи з дітьми на цей місяць. Зокрема, на місяць перспективно плануються:

а) програмові завдання роботи за усіма лініями розвитку з урахуванням можливостей та потреб вихованців певної групи. Уся життєдіяльність зорієнтована на виконання цих завдань;

б) система за гартувальних заходів вихованців групи;

в) комплекс ранкової гімнастики (два на місяць);

г) комплекс «гімнастики пробудження» (чи гігієнічної гімнастики після денного сну);

д) робота з батьками;

ж) робота з безпеки організму та діяльності дітей (тематичні тижні та уроки практичного життя).

Систематично та послідовно проводилась робота з дотримання мовного законодавства. Мовленнєвий розвиток дітей здійснювався як через спеціальні фронтальні заняття, так і через різні форми роботи в повсякденному житті: мовні дидактичні ігри, бесіди, читання та аналіз творів художньої літератури, вивчення віршів, закличок, чистомовок тощо. Протягом року проводилася певна робота з морально-етичного, громадянського, правового, валеологічного та трудового виховання.

Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, спостереженнях, іграх, пошуково – дослідній діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні, так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, конкурсів, уроків милування та споглядання, уроків радості та добра, уроків етики, спілкування та самопізнання.

З метою ефективної організації та проведення освітнього процесу в ЗДО створене розвивальне, природне, предметно-ігрове та соціальне середовище.

В групах створені ігрові центри з різних видів ігрової та дослідницької діяльності. Вони складаються із сучасного ігрового матеріалу з урахуванням принципів доступності, мобільності, варіативності, естетичності, зв’язку з реальним життям.

У всіх вікових групах оформлені куточки державної національної символіки України та правової інформації, наприклад: «Щоб не трапилось біди», на якому розміщені поради батькам та дітям щодо безпеки життєдіяльності, «Правам дитини присвячується», «Права та обов’язки не розривні» (підбір нормативно-правових актів стосовно захисту прав дитини), «Родинне право» (з рекомендаціями щодо виховання у дусі поваги та дотримання прав та свобод людини) також розміщені Конституція України, Конвенція ООН «Про права дитини», сімейна декларація.

Аналіз показав, що не дивлячись на насичену роботу по створенню розвивального освітньо-ігрового середовища, організації життєдіяльності дітей відповідно вимогам програми, вихователями недостатньо проводилась робота з розвитку творчого потенціалу дошкільників. Мають місце недоліки в організації життєдіяльності дітей, в організації та проведенні освітньої діяльності:

- недостатня професійна мобільність педагогів у використанні інноваційних технологій в освітньому процесі;

- орієнтація педагогів на формування знань, умінь та навичок, а не на розвиток базових якостей особистості та творчих здібностей дітей;

- недостатнє вміння педагогів планувати роботу з дітьми та прогнозувати її результат;

- недоліки в створенні системи моніторингу освітнього процесу.

Відповідно до річного плану роботи на 2021/2022 н.р. з 16.11. по 20.11.2021 проводилось тематичне вивчення стану роботи з ефективності використання зображувальної діяльності для розвитку мовленнєво- комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку

Тематичне вивчення проводилось за такими напрямками:

• Створення умов в ЗДО для розвитку мовлення: наявність ігрових осередків, добір та розташування іграшок та ігрових матеріалів у відповідності до віку дітей.

• Аналіз календарного та перспективного планування зображувальної діяльності з дітьми.

• Перегляд зображувальної діяльності протягом дня. Аналіз отриманих результатів.

• Бесіди з вихователями з метою визначення рівня знань методики ігрової діяльності.

• Бесіда з дітьми з метою виявлення рівня комунікативних навичок.

З метою покращення роботи щодо організації зображувальної діяльності дошкільників та з метою усунення недоліків вихователям були надані пропоциції:

1. Вихователям груп:

1.1. Для подальшого розвитку комунікативних здібностей в процесі зображувальної діяльності поповнити матеріальну базу ілюстративним матеріалом відповідно віку дітей.

1.2. Планувати зображувальну діяльність з дітьми в повному обсязі з урахуванням програмових і вікових вимог. Індивідуальну роботу планувати виходячи з висновків

Згідно з річним планом роботи закладу дошкільної освіти № 275 з 15 лютого по 19 лютого 2022р. було проведено тематичне вивчення стану роботи з пошуково- дослідницької діяльності дітей старшого дошкільного віку (вихователі Хірна Н.І.та Казанська С.О.).

В ході тематичного вивчення були розглянуті питання:

• Умови забезпечення пошуково-достідницької діяльності дошкільника (планування, засоби розвитку пошукової активності).

• Наявність дидактичного матеріалу .

• Методи та прийоми пошуково-дослідницької діяльності дошкільника.

• Робота з батьками.

Після перевірки були зроблені висновки, що робота з дітьми з пошуково-дослідницької діяльності в дошкільному закладі проводиться на задовільному рівні та надані пропозиції:

Вихователям Хірній Н.І. та Казанській С.О.:

1. Розробити конспекти занять пошуково-дослідницькій діяльності.

2.Систематично планувати цільові прогулянки, екскурсії, спостереження, бесіди, які дають можливість дитині особисто всебічно обстежувати об’єкт вивчення.

3.Поповнити обладнання для догляду за рослинами: прискалками для квітів, які відповідають віку дитини. Однак, заслуховування довідки за результатами тематичного вивчення не відбулося через введення воєнного стану. Комплексне вивчення стану освітньої роботи в середніх групах, яке було заплановане на травень 2022 року, також не проводилось.

У 2021/2022 н.р. бло заплановано проведення двох моніторингових досліджень якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти у грудні та травні, метою яких є вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти. Було проведене одне моніторингове дослідження в грудні, завданнями якого було:

1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти в ЗДО № 275.

2. Дослідити методи аналізу засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

3. Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітніх програм в закладах дошкільної освіти.

4. Надати рекомендацій стосовно визначення шляхів покращення якості виховного процесу, спираючись на результати даного дослідження.

5. Забезпечити зворотну інформації про відповідність фактичних результатів діяльності дошкільної освітньої системи та її кінцевих результатів. «Особистість дитини»
Із семи ліній розвитку дошкільника, виділених Базовим компонентом дошкільної освіти України, першою є лінія «Особистість дитини». Фізичний розвиток дитини реалізується через фізичну активність. Отже, одним з важливих показників компетентності дитини є зрілість її фізичної активності, що характеризується розвитком м’язово-рухової та предметно-практичної вмілості дитини в усіх сферах життєдіяльності.
Під час моніторингового дослідження була проведена діагностика рівнів сформованості ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку за спеціально розробленими критеріями і показниками. Під час проведення було використано такий комплекс методів як спостереження та аналіз різних видів діяльності дітей.
Критерії і показники були визначені з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні, змісту поняття «ціннісне ставлення до власного здоров'я».
У результаті дослідження було встановлено, що сформованість вимог освітньої лінії «Особистість дитини» на високому рівні – у 36% дітей; на достатньому рівні – у 60% дітей; на середньому – у 3% дітей, на низькому –

«Дитина у соціумі»

Головне завдання реалізації освітньої лінії «Дитина у соціумі» - розкрити дитині соціальний світ, допомогти їй здобути соціальний досвід та зрозуміти своє місце в соціумі як активного учасника. Адже усвідомлення самої себе приходить до людини через ставлення до неї інших людей.
У результаті дослідження було встановлено, що сформованість вимог освітньої лінії «Дитина в соціумі» на високому рівні – у 47% дітей; на достатньому рівні – у 53% дітей; на середньому – у 0% дітей, на низькому – 0%.

«Гра дитини» Освітня лінія «Гра дитини» передбачає розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об'єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень. Найефективніше процес соціалізації в дошкільному дитинстві здійснюється через гру, оскільки вона є провідним видом діяльності дітей дошкільного віку. Особливо результативно процес соціалізації відбувається в ході сюжетно-рольових ігор, тому що такий вид ігор здебільшого спрямований на відображення дітьми в рольових діях та ситуаціях суспільної та побутової тематики, тобто пов’язаної зі сферою людської діяльності. В підтверджені цьому свідчать наступні дані: на високому рівні – у 41% дітей; на достатньому рівні – у 59% дітей; на середньому – у 0% дітей, на низькому – 0%. Результати дослідження дають підстави вважати, що ігрова діяльність позитивно сприяє вихованню гармонійно розвинутої особистості, адже гра є прикладом універсальної діяльності дошкільників, бо містить у собі багато можливостей інших видів діяльності - навчальної, трудової та спілкування. «Дитини в сенсорно-пізнавальному просторі» Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базо­вого компонента дошкільної освіти передбачає сформованість доступ­них для дітей дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів навколишньо­го світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати набуті знання у практичній діяльності (ігровій, трудо­вій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо), оволодіння способа­ми пізнання дійсності, розвиток у дитини наочно-дійового, наочно-образного, словесно-логічного мислення. В результаті тестування було з’ясовано, що показники рівня розвитку пізнавальної сфери дошкільників наступні: на високому рівні – у 53% дітей; на достатньому рівні – у 41% дітей; на середньому – у 0% дітей, на низькому – 0%. «Мовлення дитини» Освітня лінія «Мовлення дитини» передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мовленнєва діяльність дошкільника визначається відповідною віку мовленнєвою та мовною зрілістю, рівнем оволодіння елементами грамоти, сформованістю ставлення до використання слова у взаєминах з дорослими та дітьми, розвиненістю комунікативних здібностей. Аналіз цільових спостережень за освітньо-виховним процесом дошкільного закладу дає підстави стверджувати, що в системі дошкілля дещо спрощені уявлення про розвивальне середовище для формування мисленнєвих операцій відбувається при тісному взаємозв’язку мислення і мовлення. Розвиток мовлення дошкільників неможливий без засвоєння звукової культури мовлення, яка є основою оволодіння мовою, підвищує здатність до орієнтування дошкільника у складних співвідношеннях граматичних форм, забезпечує освоєння морфологічної системи мови. ЇЇ складовими є фонематичний слух і правильна звукова вимова. Рівень обізнаності є наступним: на високому рівні – 41% дітей; на достатньому рівні – 51% дітей; на середньому – 8% дітей, на низькому – 0% дітей. Тому вдосконалення мовленнєвої діяльності має базуватися на активному поєднанні слова з практичною діяльністю дошкільника, на урізноманітненні й зростанні її змістовності, наявності належних мовленнєвих еталонів, а розумне поєднання традицій та інновацій у сучасній організації мовленнєвої роботи з дошкільниками забезпечить її ефективність, реалізацію завдань, визначених у новій редакції Базового компонента дошкільної освіти. «Дитина у природному довкіллі» З огляду на важливість дошкільного дитинства як базового періоду для формування способів пізнання, розуміння та відображення внутрішньої (психічної) та зовнішньої (Всесвіт) картини світу підкреслимо важливість базових компетенцій щодо розвитку способів пізнання та відображення дитиною світу. Набуття природничо-екологічної компетентності дошкільників відбувається в різних видах діяльності і потребує практичного засвоєння дітьми системи доступних природничих знань. Базовий компонент дошкільної освіти визначає зміст освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі». Підсумовуючи результати обстеження дітей, зазначаємо, що засвоєння вихованцями знань відповідно до вимог освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» виглядять таким чином: на високому рівні – 44% дітей; на достатньому рівні – 52% дітей; на середньому – 4% дітей, на низькому – 0% дітей. «Дитина у світі культури» Базовий компонент дошкільної освіти засвідчує, що кожна дитина розвивається, реалізується і самовизначається як особистість, ознайомлюючись з надбаннями матеріального та духовного світу, набуваючи навичок помічати корисне і прекрасне, долучаючись до його створення. В результаті дослідження виявлено, що показники сформованості соціально-культурного розвитку таки: на високому рівні – 41% дітей; на достатньому рівні – 59% дітей; на середньому – 0% дітей, на низькому – 0% дітей. На основі результатів дослідження можна стверджувати, що актуальною проблемою сучасності є формування матеріальних та духовних цінностей особистості. Найбільш визначальним віковим періодом у духовному зростанні, розвитку культури особистості є дошкільне дитинство. Отже, виникає необхідність в пошуку шляхів оптимізації духовного зростання особистості дитини дошкільного віку, розвитку її творчого потенціалу на основі синтезу мистецтв та творчого самовираження. Результати контрольно-діагностичного обстеження продемонстрували успішність реалізації освітніх завдань. Значно покращилися результати з таких освітніх ліній, як «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно- пізнавальному просторі». Отже, виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Проте актуальним залишається формування у дошкільників навичок спілкування та толерантної взаємодії з однолітками і дорослими; проблема соціально - економічного виховання та фінансової освіти дітей дошкільного віку, активізація в роботі з дітьми інформаційно-комунікативних технологій як ефективного засобу формування розвитку мовлення, пам’яті та словесного мислення, використання інтерактивних форм роботи з дітьми для розвитку вміння розмірковувати, встановлювати причинно - наслідкові зв'язки, обґрунтовувати та логічно доводити свою думку. Потребує вдосконалення робота з патріотичного виховання дошкільників та з використання інноваційних технологій як засобу підвищення ефективності дошкільної освіти. Зважаючи на умови воєнного стану необхідно активізувати роботу із збереження, зміцненні й відновленні фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2021) та враховувати під час взаємодії з дітьми “Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти”.

Робота психологічної служби

Для повноцінного психофізичного й особистісного розвитку дітей на кожному віковому етапі, підтримки їх психологічного здоров’я в дошкільному закладі працює практичний психолог – Чернікіна Олена Павлівна. У 2021/2022 навчальному році робота психологічної служби закладу була спрямована на допомогу дітям в адаптаційний період, на створення психоемоційного комфорту у дитячому колективі, на підвищення психологічної культури та психологічної компетентності всіх учасників освітньо-виховного процесу. Одним з пріоритетних напрямків роботи психологічної служби було запобігання і усунення негативних особистісних проявів дітей, які заважають повноцінному розвитку їх психічних процесів, знижують рівень пізнавальної активності, утруднюють виховний вплив на них з боку вихователів.

Завдяки сумлінній праці педагогів, які проводили цілий комплекс ігор з дітьми раннього та молодшого дошкільного віку, профілактичні групові та індивідуальні заняття, використовували елементи пісочної терапії, проводили просвітницьку роботу з родинами новоприбулих дітей, адаптаційний період дітей пройшов успішно, про що свідчать записи в індивідуальних листах адаптації.

Особлива увага практичного психолога приділялась роботі з дітьми пільгового контингенту. Корекційно-розвивальні заняття були направлені для налагодження психоемоційного стану, на розвиток емоційно-вольової сфери. Завдяки проведеній роботі у дошкільників були сформовані вміння розуміти емоційний стан оточуючих і регулювати свій, розвивалися позитивні емоції, самоконтроль й саморегуляція поведінки.

Робота психолога з батьками включала консультування, психолого-педагогічне інформування, консультування за індивідуальним проханням батьків, яке здійснювалось шляхом входження ситуацій передачі знань у процес практичної діяльності. Протягом року проводились консультації з метою формуванням у сучасних батьків основи усвідомленого батьківства, навчання професії «батьки». Така робота з батьками допомагала їм змінити стиль стосунків з дитиною, стимулювала дорослих очікувати позитивні результати щодо майбутніх змін у дитини, формувала прагнення більше спілкуватися з дитиною з метою збереження емоційного комфорту. Батьки ставали учасниками освітньо-виховного процесу.

Робота з педагогічними працівниками носила здебільш інформаційний характер, зокрема передбачала проведення консультацій, семінарів. Були надані рекомендації психологічної допомоги педагогам у формуванні емоційної компетентності, тренуванні та підтримці емоційної гнучкості. Після 24.02.2022 Чернікіна О.П. працювала з батьками дітей в режимі онлайн (індивідуальні консультації) та через офіційний сайт ЗДО і сторінку в Фейсбук, де розміщувала інформаційні та консультативні матеріали з метою допомогти дітям подолати негативні наслідки травмівних подій та адаптуватися до нових обставин їхнього життя. В настуаному навчальному році практичний психолог ЗДО необхідно спланувати роботу з педагогами, батьками та дітьми саме в цьому напрямку.

Організаційно-педагогічна робота

Соціальний захист дітей пільгових категорій

Упродовж 2021/2022 н.р. в ЗДО виховувалось та навчалось 14 дітей пільгових категорій, а саме:

Ø дітей з багатодітних сімей - 3 дитини;

Ø діти батьків учасників АТО – 9 дітей;

Ø діти внутрішньо переміщені – 5 дитини;

Ø діти малозабезпечені – 2 дитина.

Заклад дошкільної освіти забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Наказом по дошкільному закладу «Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства по ДНЗ №275» призначено громадським інспектором Мартіян Т.А., вихователя, яка має освіту психолога. Вона оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає необхідну інформацію до управління освіти. Дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі до відома батьків і педагогів під час виробничих нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях.

Робота щодо соціального захисту дітей пільгових категорій проводилась за 4-а напрямками:

1. Виявлення та здійснення обліку дітей пільгового контингенту;

2. Просвітницька робота з батьками з роз’яснення прав сімей пільгового контингенту (консультативна допомога батькам та особам, що їх замінюють;

3. Створення належних умов щодо розвитку, навчання та виховання дітей пільгового контингенту (психолого-педагогічна допомога сім’ям, консультації вихователів, психолога, залучення дітей пільгового контингенту до відвідування гуртків на пільгових умовах, проведення розвивально – корекційної роботи з метою повноцінного розвитку дітей пільгового контингенту).

4. Надання матеріальної підтримки дітям пільгового контингенту:

(2 дітей отримували 50% вартості харчування, 12 дітей - безкоштовне).

Охорона життя, здоров’я та запобігання дитячого травматизму

Протягом року систематично проводилась робота з охорони життя, здоров'я дітей та запобігання всі видам дитячого травматизму. У своїй діяльності щодо вирішення питання з попередження дитячого травматизму педагогічний колектив керувався Законами України «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та іншими інструктивними документами в галузі освіти.

У закладі дошкільної освіти проводились інструктажі з педагогами, фахівцями та обслуговуючим персоналом, систематично перевірявся технічний стан приміщень. Були систематизовані нормативно-правові документи, які регламентують роботу закладу з даного питання. Своєчасно видавались накази щодо запобігання всім видам дитячого травматизму, в яких чітко вказувались обов'язки працівників, терміни виконання та відповідальні особи.

Робота велась за такими напрямками: «Дитина і вулиця» (перший тиждень місяця), «Дитина і побут» (другий тиждень місяця), «Дитина і природа» (третій тиждень місяця), «Дитина і здоров’я» (четвертий тиждень місяця).

Основними формами роботи з питань безпеки організму та життєдіяльності були наступні: тематичні заняття, «Уроки практичного життя», що проводились щоп’ятниці згідно перспективного плану, бесіди, дидактичні ігри, «Тиждень безпеки», розваги, лялькові вистави.

У вересні 2021 року було проведено «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності». Метою проведення «Тижня безпеки дитини» є поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час НС. Для проведення «Тиждень знань» було складено план проведення «Тиждень знань».

- перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту в ЗДО;

- перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- підготовлено матеріали та оформлено стенди «Бережемо життя і здоров’я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини» тощо;

- перевірено стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території, стан пожежних щитів та пожежного обладнання, зроблено перезарядку вогнегасників;

- перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків;

- оформлено куточки «Безпека дитини» в кожній віковій групі;

- підготовлено і оформлено виставки дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров’я дитини»;

- перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах;

- проведено з батьками лекції: про дії під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,про безпеку життєдіяльності дітей та роль батьків у запобіганні небажаним діям дітей як удома, так і на вулиці, природні фактори загартування дітей, індивідуальні бесіди з батьками.

Під час «Тижня знань» з дітьми було проведено:

– заняття, рухливі, дидактичні ігри з розширення знання дітей про природні явища та їх загрозу для здоров’я, бесіди «Небезпека вприроді», «Небезпечні рослини», «Безпека біля води», «Як ми граємось на вулиці».

- закріплені знання про дорожні знаки та використані на практиці (заняття, рухливі, дидактичні, сюжетно-рольові ігри),

театралізована розвага«Поїздка до бабусі», закріплені правила безпечної поведінки в транспорті, проведені бесіди «Автомобіль ідовкілля».

-спортивна розвага «У здоровому тілі – здоровий дух»

Все про здоров’я (заняття, рухливі, дидактичні, сюжетно-рольові ігри, ігри).. - надані дітям уявлення про те, що, є чужі і свої люди, учити правильно поводитися з ними. (заняття, рухливі, дидактичні, сюжетно-рольові ігри, бесіди). Проведена екскурсія садочком (правила поведінки на сходах, в ЗДО). Конкурс малюнку - «Моя родина».

- надано уявлення про корисність та небезпечність вогню. Діти були ознайомленні з елементарними правилами пожежної безпеки та правилами поведінки під час пожежі (заняття, рухливі, дидактичні, сюжетно-рольові ігри)., проведено ляльковий театр «Кішкін дім». Проведено практичне відпрацювання заходів з евакуації дітей з приміщення закладу дошкільної освіти. Протипожежні тренування з елементами пожежегасіння, бесіда «Правила надання першої допомоги» .

Освітня робота з дошкільниками проводилась в таких напрямках:

- правила поведінки з вогнем;

- безпечні та небезпечні вулиці і дороги;

- життя серед людей, у природному та предметному середовищі;

- виховання вміння надавати собі та іншим допомогу в разі потреби.

Уся робота з навчання дітей безпечної поведінки в ЗДО ведеться з урахуванням трьох головних чинників:

1. Вона не обмежується лише навчанням дітей норм та правил поведінки. Навчаємо їх обачності, вмінню орієнтуватися та швидко реагувати в екстремальних ситуаціях.

2. Робота ведеться в трьох напрямках: дитсадок – діти – батьки.

3. Працюючи з дошкільнятами враховуємо властиві їм вікові страхи, спричинені високою емоційністю, малим життєвим досвідом та багатою уявою дітей.

Наприкінці «Тижня знань з безпеки життєдіяльності» з вихователями були підведені підсумки роботи за «круглим столом» - самоаналіз, пропозиції.

«Тиждень безпеки дитни та об’єктове тренування з відпрацюванням дій на випадок пожежі», яке зазвичай проводиться у травні, проведений не був через припинення освітнього процесу на час воєнного стану.

Протягом року методичний кабінет поповнився новинками методичних посібників із серії «Безпека життєдіяльності дітей», постійно діяла тематична виставка в методичному кабінеті під рубрикою «Щоб не сталося лиха». Протягом навчального року травмувань дітей зареєстровано не було.

Підводячи підсумки освітнього процесу в ЗДО за минулий 2021/2022 навчальний рік, можна стверджувати, що педагогічним колективом проведена значна робота щодо вдосконалення освітнього процесу. Проте на основі отриманих результатів можна виділити такі недоліки:

1. Заняття ще залишається основною формою організації життєдіяльності дітей.

2. Недостатній рівень сформованості мовленнєвої компетентності дітей: недостатній активний словниковий запас у дітей, більшість дітей зазнає труднощів у підборі слів при складанні різних видів розповідей; недостатня продуктивність мовленнєвої діяльності дітей: розповіді позбавлені творчості, образності та художньої виразності; багато дітей мають затримку мовлення, порушення у звуковимові і потребують подальшої корекційної роботи фахівця-логопеда.

Взаємодія ЗДО і школи

Взаємодія дошкільного закладу і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках:

- взаємодія педагогічних колективів: консультації, бесіди з учителями школи;

- взаємодія дитячих колективів ЗДО і школи: екскурсія вихованців дитячого садка в школу, проведення свят та розваг;

- взаємодія закладу і ЗЗСО № 126 з батьками: консультації, батьківські збори, дні відкритих дверей. Наприкінці січня були проведені збори батьків дітей випускних груп, на яких були присутні вчителі початкових класів шкіл, які знаходяться на території обслуговування закладу дошкільної освіти.

Робота з дітьми мікрорайону, які не охоплені дошкільною освітою

У відповідності до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» ( інструктивно – методичний лист МОН України від 04.10.2007р. №1/9-583), «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади» (лист МОН України від 18.12.2000р. № 1/9-510), «Про забезпечення сприятливих умов для організованої підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи» ( лист МОН України від 04.04.2005 року №1/9-163), адміністрація проводила протягом року певну роботу щодо охоплення дітей дошкільною освітою:

- проведено облік дітей мікрорайону (від 0 до 6 років);

- складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється;

- складено заходи щодо роботи з сім’ями дітей, які не відвідують заклади

Охоплення дітей мікрорайону дошкільною освітою

Навчальні роки 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Охоплено дошкільною освітою 94% 86% 84% 86%
Не охоплено дошкільною освітою 6% 14% 16% 14%

Педагогами ЗДО постійно проводилась роз’яснювальна робота серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого віку дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах. З цією метою розповсюджувались серед батьків пам’ятки «Значення дошкільного періоду в загальному розвитку дитини», візитні картки «Знайомтесь ближче: ЗДО № 275». Цьогоріч через обмеження по COVID -19 та воєнним стананом , діти мікрорайону, які не охоплені дошкільною освітою, та їх батьки не запрошувались на масові заходи, що проводились на базі ЗДО: Дні відкритих дверей, святкові ранки, вистави, спортивні розваги та змагання.

Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Велика увага протягом навчального року приділялась фізичному розвитку дітей. З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей у ЗДО проводились необхідні профілактичні заходи:

- певна система загартування: повітряні ванни, дихання фітонцидами, ходіння по ребристій дошці, соляній доріжці, каштанах та ґудзиках тощо;

- контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- здійснювався щоденний огляд дітей з обов’язковою термометрією при прийомі у заклад;

- проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт, сайт ЗДО;

- здійснювався постійний контроль за виконанням фізкультурно - оздоровчих заходів;

- здійснювався постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності;

- розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачу, на консультаціях та батьківських зборах, які проводились онлайн.

Протягом року педагогами акцентувалась увага дітей на придбання ними валеологічних знань, умінь і навичок, що сприяло зміцненню здоров’я і в більшій мірі зниженню захворюваності серед дітей. Це досягалося засобами систематичного проведення запланованих фізкультурних та оздоровчих заходів: фізкультурні та валеологічні заняття, спортивні ігри, свята, розваги, дні здоров’я, пішохідні переходи, загартовуючи заходи (ходіння босоніж по камінцях, по сухій морській солі, «тупцювання» на килимках з ґудзиками та масажних килимках, повітряні ванни, , коригуюча гімнастика після сну). В кожній групі є у наявності куточки самостійної рухової діяльності. З дітьми систематично проводяться заняття з фізкультури (2 рази на тиждень), фізичні комплекси під час прогулянок, щоденна ранкова гімнастика. Медико – педагогічні спостереження за фізкультурними заняттями показали раціональну побудову занять, відповідність фізичного навантаження функціональним можливостям дітей при досить високій загальній і моторній щільності занять, забезпечення тренуючого ефекту.

Вихователі груп проводять заняття в ігровій формі, що дозволяє виділити підвищений інтерес до рухової активності. Для реалізації оздоровчого процесу вихователі використовують такі методи оздоровлення, як: фітотерапію; дихальну гімнастику; дозовану ходьбу.

Аналіз фізичної підготовленості дітей показав наступні результати:

Групи Обстежені діти Рівень фізичної підготовленості
вересень грудень
Молодша група 33 0,76 0,89
Середня група №2,5 61 0,88 0,93
Старша група№ 1,6 53 0,82 0,97
Загальний коефіцієнт 0,82 0,93

Таким чином, рівень фізичної підготовленості дітей дошкільного віку станом на січень відповідає високому рівню Кзаг=0,88.

Аналіз спостережень за організацією режимних моментів показав, що якісно проводиться ранковий прийом дітей, особлива увага в режимі дня дитячого саду приділяється загартуванню дітей. Як засоби загартування широко використовується природні чинники: сонце, повітря, вода, а так само місцеві загартовуючи водні процедури: умивання після сну, миття рук перед прийом їжі. Педагоги всіх груп успішно проводять процес по оволодінню дітьми культурно – гігієнічних навичок, в закладі, для успішного виховання культурно – гігієнічних навичок створені належні умови:

- раціональна організація життя дітей у дитячому садку, що полягає у чіткості та своєчасності режимних процесів;

- позитивний приклад культури поведінки дорослих;

- систематичне вправляння у дотриманні вимог культури поведінки;

- єдині підходи щодо вимог до гігієни дитини в дошкільному закладі та сім'ї;

- контроль та корекція з боку вихователя, помічника вихователя, батьків якості виконання культурно-гігієнічних навичок;

- індивідуальний підхід до темпів оволодіння культурно-гігієнічними навичками конкретною дитиною.

При проведенні загартовуючих заходів вихователі враховували вікові та фізіологічні особливості дітей. В групах ефективно використовуються «Доріжки здоров’я».

Порівняльний аналіз відвідуваності

Причинами невисокого відсотка (65%) відвідуваності дітьми ЗДО є збільшення днів проведених вдома за сімейними обставинами, перебуванням на домашньому режимі, відстороненням дітей від відвідування груп на період карантинів за поданням Держпродспоживслужби та небажанням деяких батьків приводити дитину у колектив під час пандемії COVID-19.

Загальні пропуски однією дитиною

В кожній групі ведуться листи здоров’я дитини, що дає можливість відстежувати зміни стану здоров’я конкретної дитини та спланувати фізкультурно-оздоровчо-профілактичну роботу відповідно до рекомендацій лікаря та медичної сестри. Запроваджено проведення моніторингу стану здоров’я дітей.

Пропущено днів за хворобою однією дитиною

Аналіз захворюваності серед дітей за перше півріччя 2021/2022 н.р. показав, що в порівнянні з минулим роком вона не зросла (відповідно до загальної кількості дітей). Незначно зросла кількість захворювань ГРЗ, ларингітами, фарингітами.

Причинами захворюваності є:

- низький імунітет у дітей;

- нечітке дотримання правил особистої гігієни;

- недостатня зацікавленість батьків загартуванням дитячого організму;

- відповідність гігієнічним нормам довкілля (повітря, вода).

З метою попередження та профілактики застудних та інфекційних захворювань дітей проводяться наступні фізкультурно оздоровчо-загартовуючи заходи:

- суворе дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

- загартування повітрям, водою;

- фізкультурні заняття;

- різни види гімнастики, масажу;

- кварцювання приміщень;

- раціональне харчування.

Важливе значення надається проведенню просвітницької роботи з питань формування основ здорового способу життя з дітьми, працівниками та батьками.

Але істотним недоліком щодо фізичного розвитку дітей є:

- не використовувались нетрадиційні форми загартування дітей;

- вихователі не впроваджують систематично в практику передові педагогічні методики та інноваційні технології, які сприяють фізичному та психічному здоров’ю дітей (програма М.М. Єфименка, валеологія, ТРВЗ тощо);

- також негативно впливає на загальний рівень фізичного розвитку дітей відсутність спеціальних приміщень: басейну, спортивної зали з тренажерами та іншим спортивним інвентарем;

Аналіз харчування

З вересня 2021 року організація харчування дітей в ЗДО здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Постанов Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних ікомунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами), Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на2018-2022 роки, затвердженої рішенням 16сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 «Прозатвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на2018-2022 роки» (зі змінами та доповненнями), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7скликання від02.12.2020 №2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на2021рік», рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від24.12.2020 №772 «Проорганізацію харчування учнів тавихованців закладів освіти м.Харкова у 2021».

Здійснювались необхідні організаційно-практичні заходи з питань переходу на нову систему здорового харчування у закладі, а саме:

1. Організували просвітницьку роботу з розбудови системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок, підвищення професійного рівня та фахової спроможності причетних до організації дитячого харчування працівників – вихователів, помічників вихователів та кухарів.

2. Врахували, що Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року №786 внесено зміни до норм харчування у затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №305.

3. Розробили примірні чотирьохтижневі меню на чотири сезони: осінь, зима, весна, літо.

4. В умовах карантинних обмежень діяльності закладу суворо дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Головного санітарного лікаря України від 06.09.2021 р.№10;

Сестра з дієтхарчування Дьякова Н.О., під час складання чотиритижневого меню, меню-розкладки, технологічних карт дотримуватися норм виходу готових страв відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021р.№305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами).

Регулярно проводився контроль за виконанням норм харчування у ЗДО, щомісяця проводити аналіз їх виконання відповідно до затвердженого набору продуктів. Контроль показав, ще недостатньо добре відлажений механізм поставок продуктів, графік поставок часто не співпадав з блюдами у меню.

Щоденно розміщувалось завірене керівником закладу щоденне меню із зазначенням виходу кожної страви поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку, а також на офіційному сайті закладу з світлинами обіду.

Сестрою з дієтхарчування Дьяковою Н.О. та завгоспом Таранець А.О., яка виконує функції комірника, контролювалась безпечність і якість продуктів та продовольчої сировини, які надходили до закладу. Результати реєструвалися в журналі бракеражу сирої продукції.

Щоденно забезпечувалось функціонування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на харчоблоці закладу:

- контроль за дотриманням правил особистої гігієни персоналом, перевіряння працівників харчоблоку на наявність у них гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій;

- аналіз контроль за кількістю та якістю продуктів харчування, що надходять до закладу, відповідно до вимог технічної і якісної характеристики, слідкування за станом їх зберігання;

- контроль за справністю холодильного та технологічного обладнання харчоблоку.

За кошти батьків в заклад дошкільної освіти поставляється вода гаратованої якості «Роганська», яка використовується для приготування їжі та для забезпечення питного режиму.

Дітям прищеплювались культурно-гігієнічні навички прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними серветками. Перед початком прийому їжі сервірувались столи. Діти знають назви страв, володіють навичками культури харчування.

В дошкільних групах організовувалось чергування дітей. Діти чергували попарно, згідно графіка чергувань. В групах оформлені сучасні куточки чергових, наявний привабливий спеціальний одяг для дітей. Всі групи повністю забезпечені необхідним посудом, який має належний естетичний вигляд.

Упродовж року з працівниками закладу, які причетні до організації харчування дітей проводилась робота по вивченню та закріпленню знання Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах з подальшим тестуванням. Всього було протестовано 19 осіб.

Посада Всього опитаних Мак. кількість балів Фактична кількість балів Середений показник Коефіцієнт Рівень
Сестра м/с 1 42 38 - 0,9 достатній
Комірник 1 18 18 - 1,0 високий
Кухар 2 33 - 28,5 0,86 достатній
Підсобний робітник 1 15 12 - 0,80 достатный
Вихователь 8 18 - 16,8 0,93 достатній
Помічник вихователя 6 12 - 11 0,92 достатній
Разом 19 0,90 достатній

Найнижчий результат (К-0,80 середній рівень ) показала підсобний робітник Бондаренко С.Г., яка працює в закладі недавно. На основі контролю проводилась індивідуальна робота з певною категорією працівників. Результати контролю фіксувались у відповідних журналах. Документація з організації харчування велась своєчасно і чітко. Забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, меню-розгорток тощо.

Штат харчоблоку складається з двух кухарів (Злотовецька М.В. та Боєва О.М), підсобного робітника (Бондаренко С.Г.) і завгоспа (Таранець А.О.), який виконує обов’язки комірника. Кухарі добре знають технологічний процес приготування страв. На харчоблоці на кожний прийом їжі виставляються зразки порцій. Харчоблок знаходиться в належному санітарному стані. Технологічне оснащення справне.

Питання організації харчування дітей в ЗДО включались в тематику батьківських зборів, засідань Ради закладу, розглядались на виробничих нарад, нарадах при завідувачеві, висвітлювались на офіційному сайті ЗДО.

Все вищезазначене дозволяє сказати, що організація харчування дітей у 2021/2022 навчальному році знаходилась на належному рівні. Однак, спостерігався вагомий недолік в організації дитячого харчування, а саме:

- недостатньо добре відлажений механізм поставок продуктів, графік поставок часто не співпадав з блюдами у меню.

Управлінська діяльність

Протягом навчального року адміністрація закладу працювала над реалізацією завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпеченням належного рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу. Управлінська діяльність здійснювалась директоркою ЗДО в усіх сферах життєдіяльності та у частині методичної роботи і керівництва освітнім процесом.

Директорка закладу відповідально ставилась до прийому на роботу працівників, звільнення відзначені тільки за власним бажанням. Вчасно та у межах своєї компетенції видавала накази та розпорядження, систематично контролювала їх виконання. Контрольно - аналітична робота в закладі дошкільної освіти ефективно здійснювалась за допомогою інструментарію, за яким зручно і легко аналізувати свої спостереження, робити обґрунтовані висновки та рекомендації. Матеріали за підсумками контролю узагальнювались і доводились до працівників всіх категорій шляхом заслуховування на засіданнях педагогічних рад, виробничих нарад, нарад при директорці.

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році здійснювався відповідно до електронної реєстрації, згідно заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини, наказу по ЗДО № 275. Дані про дітей та їхніх батьків зберігаються у електронній базі даних програми «Курс: Дошкілля». Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття велася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012№1059).

Велика увага приділялась забезпеченню дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

Протягом року плідно працювала Рада закладу. На засіданнях Ради розглядались питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання позабюджетних коштів закладу, вносились пропозиції та затверджувались додаткові платні освітні послуги, , погоджувались зміст та форми роботи з батьками. Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків, умови перебування дітей в ЗДО, предметно-ігрове розвивальне середовище та матеріально-технічна база закладу значно покращились.

Але суттєвим недоліком в управлінській діяльності ЗДО є:

- перенавантаження груп;

- не витримується періодичність контролю за режимними моментами в групах;

- недостатньо уваги приділяється контролю за виконанням попередніх пропозицій, наданих під час аналізу педагогічного процесу.

Отже, в наступному навчальному році слід вдосконалити систему управлінської діяльності, а саме:

- не допускати перенавантаження груп в дошкільному закладі;

- активізувати контрольно-аналітичну діяльність щодо відвідування та аналізу режимних моментів завідувачем та вихователем-методистом;

- більше уваги приділяти контролю за виконанням попередніх пропозицій, наданих під час аналізу педагогічного процесу.

Адміністративно-господарська діяльність

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в ЗДО № 275. У закладі в наявності «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу дошкільного навчального закладу № 275», затверджене наказом керівника закладу від 04.12.2021 № 56. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

Заклад освіти повністю забезпечений необхідним технологічним та господарчим обладнанням, все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані.

Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково.

Залучені кошти, отримані з держбюджету та спонсорських надходжень від батьків, дозволили провести заходи щодо проведення ремонтних робіт та поповнення матеріально-технічної бази ЗДО.

Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим.

За звітний період було виконано:

- встановлено сертифікований пожежний люк;

- обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки;

- обслуговування сантехнічного та електротехнічного обладнання;

- придбаний посуд на харчоблок;

- поповнено ігрове та спортивне обладнання;

- придбано костюми дитячі для тетралізованї діяльності;

- закуплено господарчі товари для належної роботи закладу.

Санітарний стан приміщень закладу постійно утримувався відповідно до нормативних санітарно-гігієнічних вимог. Ігрові майданчики були завжди чисті та полагоджені. Вихователі груп, двірник Ячевський О.О., завгосп Таранець А.О. завжди дбали про безпеку дітей та співпрацівників: обстежували територію, місця для прогулянок дітей на виявлення небезпечних речей, оглядали підлогу, сходи, ігрові майданчики тощо. Робочі місця протягом року відповідали санітарно – гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки і охорони праці. В березні 2021 року було проведено атестацію робочого місця кухаря. Необхідним господарчим інвентарем, обладнанням та спецодягом були забезпечені всі категорії обслуговуючого персоналу.

Введення воєного стану внесло свої корективи и плани на наступний 2022-2023 навчальний рік. Тому пріоритетним напрямком роботи

у сфері матеріально – технічного і навчально – матеріального забезпечення освітньої діяльності буде створення:

- безпечних умов для пребування в закладі дошкільної освіти учасників освітнього процесу;

- фізкультурно-оздоровчої, медичної бази (з метою урізноманітнення психологічної підтримки всіх учасників освітнього процесу).

Узагальнені висновки щодо здобутків, труднощів, недоліків у роботі закладу дошкільної освіти

У практичній роботі нашого колективу є певні досягнення, які впливають на ефективність процесу виховання та навчання дошкільнят. Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2021/2022 н.р., колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами.

Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вихователя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вихователів. Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2021/2022 н.р. показав, що у садочку створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними, сучасних педагогічних технологій. Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

Таким чином, аналіз роботи ЗДО за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення мети. Річний план за минулий навчальний рік виконано. Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено на достатньому рівні.

Кiлькiсть переглядiв: 26